©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Oylum Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇHaritalar Oylum Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
848 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Kilis
İlçe:
Merkez
Köy:
Oylum

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 23/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1988
Tescil No:
A4157
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kilis'in 7 km doğu-güneydoğusunda; Gaziantep karayolunun güneyinde; Oylum Köyü'nün hemen yanında yer alır. Höyüğün güney yamacı; eteği ve güneydoğu yamacının bir bölümü köy yerleşme sahası altındadır; doğu ve batı yamacı ile eteklerinden köylülerce toprak çekilmesi nedeniyle büyük kesitler oluşmuştur [Özgen 1987:241; Özgen et al.1997:42].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Oylum Höyük; doğu-batı yönünde Fırat Vadisi ile Amik Ovası; kuzey-güney yönünde ise Kuzey Suriye ile Anadolu Platosu arasındaki kesişme noktasında yer alır. Tarihöncesi dönemlerde Kilis Ovası'nın ılıman iklimi ve verimi; Tunç Çağları'nda coğrafik konumu nedeniyle Oylum Höyük'ün de yer aldığı bu bölge; merkez konumundadır. Höyüğün batısında; bugün kurumuş durumda; ancak yağışlı mevsimlerde çok düşük su seviyesine sahip; Akpınar deresi bulunmaktadır. Oylum Höyük; taban boyutları itibariyle; 460x320 m boyutlarındadır; kuzeyde 22 m'lik; güneyde ise 37 m'lik iki yükselti ile bunları birbirine bağlayan bir boyundan oluşur.
Tahribat Açıklama: Höyüğün batı ve doğu yamaçlarında kerpiç yapılar vardır ve bu kesimden büyük ölçüde topak çekilmiştir. Yamaçları köy evleri ile sarılı höyüğün etekleri yol ile teraslanmış durumdadır. Yerleşmenin güney konisi üzerinde bir yatır yer almaktadır [TAYEx 23.8.2001].
Tescil Bilgisi: Yerleşme ilk olarak Adana KK - 29.1.2001/ 4041 kararı ile tescil edilmiştir (ASAL).


Liste'ye