©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Pulur / Sakyol


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ

14C
Haritalar Pulur / Sakyol

Türü:
Höyük
Rakım:
800 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Tunceli
İlçe:
Çemişgezek
Köy:
Sakyol

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 15/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Yakınındaki köyden dolayı Sakyol-Pulur (bazı yayınlarda Pulur-Sakyol) adı verilen höyük; Elazığ il merkezinin 45 km kuzeybatısında; köyün hemen kuzeydoğusundaydı. Keban Barajı gölü tarafından tamamen yok edilmiştir. Pulur köyün eski; Sakyol ise yeni adıydı. Başka höyük adlandırmalarından farklı olarak iki ismi de kullanılmaktadır. Pulur en doğrusudur. Diğer Pulurlarla karışmaması için çalışmamızda Pulur/Sakyol adı tercih edilmiştir. Kazı başkanı her iki ismi de değişik sıralamalarda kullanmaktadır. Burayı ilk defa bulan K. Kökten ise Pulur Köyü içindeki Kültepe tanımını vermektedir [Kökten 1947:462].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Murat ile Karasu'nun birleştiği yerden 4-5 km uzaktaydı. Altındaki doğal yükselti ile beraber; bulunduğu kıyı ova düzlüğünden 20 m yüksekliğinde 80x120 m boyutlarında dik yamaçlı; üstü düz; orta boyutlu bir tepeydi. Kazı sonucunda kültür toprağının kalınlığı 13-15 m civarında olduğu saptanmıştı. Höyük; su altında kalmadan bile kısmen üstüne yaslanan çağdaş köy tarafından büyük ölçüde tahrip edilmişti.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye