©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Barcın Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Barcın Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
192 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Yenişehir
Köy:
Barcın

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 16/7/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
19/9/2002
Tescil No:
9343
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Bursa KK
Tescil Kadastro:
H23a-23d; 2027-28-29-42-48-49-50
     


Yeri: Bursa il merkezinin doğusunda; Yenişehir İlçesi'nin 4 km batısında; Barçın Köyü'nün yaklaşık 3-4 km güneyinde; Yenişehir-Bursa karayolunun yaklaşık 200 m güneyinde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yenişehir Ovası'nda bulunan höyük yaklaşık 4 m yüksekliğinde; 100 m çapındadır. Çok yakınında tatlı su kaynağı tespit edilememiştir. Diğer adı Yenişehir Batı Höyüğü'dür. Bulunduğu mevkii yörede Üyecek Mevkii; höyük de Üyecek Tepe olarak bilinmektedir. Üzerinde nirengi vardır. 2012 yılında yapılan jeomorfolojik ve jeoarkeolojik çalışmalar, Neolitik Dönemde höyüğün çevresinin bataklık türü bir alan olduğuna işaret etmektedir [Gerritsen-Özbal 2014:471].
Tahribat Açıklama: Höyük tarımsal faaliyetler sonucunda yoğun bir tahribata uğramıştır. Üzerinde bir artezyen kuyusu ve traktör yolu vardır [TAYEx 16.7.2000].
Tescil Bilgisi: Yenişehir II (Üyücektepe) Höyüğü adıyla tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye