©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kenan Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


14C
Haritalar Kenan Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
530 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Kenan

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 15/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Diyarbakır İli; Bismil İlçesi'nin yaklaşık 15 km doğusunda; Diyarbakır-Batman karayolunun hemen yakınındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşme Dicle Nehri'ne doğru; Yukarı Dicle Havzası'nın geniş vadisine bakan kireçtaşı kayalıkların üzerinde; nehirden 56.3 m yükseklikte yer alır. Höyük güneydoğu-kuzeybatı yönünde 225 m; güneybatı-kuzeydoğu yönünde 350 m uzanmaktadır. Höyüğün doğusunda Dicle Nehri akmaktadır ve batısından höyüğe ulaşan tali yol geçmektedir. Güneybatısında bir tepe üzerindeki Sefalık Köyü görünür.
Tahribat Açıklama: Kenan Tepe yerleşmesi üzerinde tarım yapılması nedeniyle kısmen tahrip olmuş durumdadır [TAYEx 15.9.2001].
Tescil Bilgisi: Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından tescili onaylanmış; fakat tarih ve tescil numarası bildirilmemiştir. ASAL'da yoktur. (28.11.2005)


Liste'ye