©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gre Virike


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Gre Virike

Türü:
Höyük
Rakım:
500 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Akarçay

Tahribat :
Doğal - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 14/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin 75 km güneybatısında; Birecik İlçesi'nin 15 km güneyinde; Akarçay Köyü'nün 1.1 km kuzeybatısında; Birecik'den güneye Fırat Nehri'ne paralel inen yol üzerindedir [Ökse 1999a:şek.1'deki plan]. Nehrin doğu kıyısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat'ın ilk terası üzerinde kurulmuş olan çeşitli dönem köylerinin oluşturduğu yığıntının günümüzde 15 m yüksekliğinde 70x60 m boyutlarında bir tepe görünümünde olduğu belirtilmektedir. Yoğun tahribata uğrayan höyüğün güneyinde kum çekilmesi ile oluşmuş bir kesit görülmektedir [Ökse 1999a:şek.2'deki topografik plan].
Tahribat Açıklama: Arkeolojik kazıların devam ettiği höyükte definecilik ve toprak çekme faaliyetlerinin neden olduğu tahribat görülmektedir [TAYEx 14.8.2001].
Tescil Bilgisi: Vırık Höyük adıyla tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye