©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kanlıtaş


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


Haritalar Kanlıtaş

Türü:
Höyük
Rakım:
1000 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İlçe:
İnönü
Köy:
Aşağıkuzfındık

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 13/7/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Eskişehir il merkezinin kuzeyinde; Aşağı Kuzfındık Köyü'nün 1 km doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; vadinin ortasında yükselen kayalığın kuzey yamacındadır. Güney-güneydoğusundan Kuzfındık Deresi akmaktadır. Bu alan yörede Kanlıtaş Mevkii olarak bilinmektedir. Höyüğün yayılım alanı çevresinin yoğun tarımsal uğraşılara bağlı olarak aşınması net olarak takip edilememektedir. Buna ek olarak, höyüğün hemen kenarından geçen Kuzfındık Deresi'nin bulunduğu ova tabanını doldurarak bu kesimde özellikle yerleşimin batı ve doğu kesimini kısmen örtmüştür. Bu aşamada, yerleşmenin en azından bugünkü dere yatağına daha yakın olduğu söylenebilir. Bunlara karşın höyük yüzeyinde yapılan tespit çalışmalarında höyüğün en azından yaklaşık 100 m yarıçapında olduğu anlaşılmıştır [Türkcan 2011.305].
Tahribat Açıklama: Höyüğün doğu kesimi tarım faaliyetleri sonucunda tahrip olmuştur. Yerleşmede kaçak kazı izleri de tespit edilmiştir [TAYEx 13.7.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye