©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Pendik - Temenye


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
NeolitikHaritalar Pendik - Temenye

Türü:
Höyük
Rakım:
50 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Pendik
Köy:

Tahribat :
Yapılaşma - Yol - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 22/8/2008

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
6/4/1993
Tescil No:
3054
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
İstanbul 2 No.lu KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il sınırları içinde; İstanbul'un bir zamanlar köyü; günümüzde bir semti olan Pendik Nahiyesi'nin yaklaşık 1.5 km doğusunda; Pendik ile Kaynarca tren istasyonları arasında; Pendik tren istasyonundan 1.450 m; Kaynarca tren istasyonundan 550 m uzakta; günümüzde Borusan Fabrikası ve SSK Hastahanesi'nin bahçesi altında bulunmaktadır. Üstü ve etrafı modern yapılarla dolmuş olan bu höyüğe; tren yolundan yürüyerek ya da Pendik-Kaynarca yolundan SSK Hastahanesi sapağından dönülerek gitmek mümkündür.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Marmara denizinin kıyısında; Temenye Burnu'nun doğusunda yer alan küçük bir koyun çok az kuzeybatısına uzanan yerleşme yeri; özellikle doğu kesiminde pek çok su kaynağına sahiptir. Çok yakınında iki pınar bulunmaktadır. Ayrıca hemen doğusundan günümüzde kurumuş olan bir derenin yatağının geçtiği; Neolitik Çağ'da bu derenin yerleşme yerini doğudan sınırlamış olduğu görülmektedir. Kuzeyinde yer alan Göztepe ve bu tepenin güneye uzantısı olan Tavşantepe ile kuzey rüzgarlarından korunmaktadır. Oval biçimli ve çok yayvan bir tümsü görüntüsünde olan höyük; arkeolojik metinlere Pendik Höyük olarak geçmişse de bu yerin özel bir ismi olmadığı için; en yakın mevkii adından çıkarak Temenye Höyüğü olarak adlandırılması daha doğrudur. Çanak çömlek buluntularının dağılım yoğunluğuna bakılarak höyüğün yaklaşık 170x280 m boyutlarında olduğu ileri sürülebilir. Yüksekliğinin ise demiryolu yarmasında en az iki metre olduğu ölçülmüştür. Yerleşme yerinin en azından kuzeydoğu kesiminde bir hendek ile çevrili olduğu SSK Hastahanesi'nin yapımı sırasında açılan inşaat çukurlarının kesitinde gözlenebilmiştir. Pendik/Temenye Höyüğü öncelikle yıllar önce yapılan tren yolu tarafından kısmen ikiye bölünmüştür. Gazeteciler tarafından "içinden tren geçen höyük" olarak isimlendirilmesi bu tren yolu yarmasından dolayıdır. Uzun yıllar bu tahribat dışında; günümüzde artık üretim yapmayan Borusan Fabrikası'nın temel çukurları yerleşmenin güneybatı ucunu kısmen yok etmiştir. Son yıllarda İstanbul'un büyümesi; Pendik semtinin modern yapılarla dolmasına yol açmış öncelikle kooperatif evleri daha sonra; Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hastahane yapısının ve hizmet binalarının höyüğün üstüne inşa edilmesi ile ne yazık ki İstanbul'un Neolitik Çağı hakkında bilgiler verecek olan bu son ayakta kalan yerleşme yeri; hemen hemen yok edilmiştir. Kazı yapılabilecek yeni alanlar olarak; Borusan Fabrikası'nın top sahası ile höyüğün batı tarafından çok az bir yer kalmıştır.
Tahribat Açıklama: 2008 yılında TAYEx Bizans Marmara sırasında ziyaret edilmiş ve höyükden günümüze kalan herhangi bir kalıntı görülememiştir [TAYEx 22.8.2008].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye