©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yunus


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


Haritalar Yunus

Türü:
Höyük
Rakım:
495 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Gaziantep
İlçe:
Karkamış
Köy:
Yarımca

Tahribat :
Kaçak Kazı - Yapılaşma - Yol - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 17/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Gaziantep il merkezinin güneydoğusunda; Karkamış Höyüğü'nün yaklaşık 1.2-1.3 km batı-kuzeybatısındadır [Algaze et al. 1994:9]. Eminik (Yunus) Köyü'nün olduğu yerdedir. 1:100.000 ölçekli haritada bu köy gösterilmemekte; buna karşılık 1:200.000 ölçekli Münbiç haritasında Eminlik; Karkamış ve Barak kelimeleri yanyana yazılmaktadır. Olasılıkla Barak Kasabası büyüyerek Eminik/Eminlik Köyü ile birleşmiş ya da Eminik Köyü büyüyerek Barak Kasabası olmuştur. Höyük günümüzde; kasabanın kuzeybatı çıkışında olabilir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri'nin oluşturduğu geniş bir vadi içinde yer alan yerleşme yerinin (?) çevresi verimli topraklarla çevrilidir. Tren yolu olasılıkla bu küçük höyüğün güneyinden geçmektedir.
Tahribat Açıklama: Ciddi ölçüde düzlenmiş olan höyüğün üzerinde yapılaşma görülmektedir. Yerleşemenin kuzeydoğu kesimi yol ile tahrip olmuştur ve güney yamacında defineci çukurları görülmektedir [TAYEx 17.8.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye