©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bakla Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Bakla Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
70 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Menderes
Köy:
Bulgurca

Tahribat :
Baraj - Kaçak Kazı

TAYEx:
Gidildi - 14/9/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
12/11/1992
Tescil No:
4065
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
İzmir 1 No.lu KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İzmir il merkezinin kuşuçumu 30 km güneyinde; 1998 yılında Tahtalı Baraj yüzünden kaldırılan Bulgurca Çiftlik Köyü'nün hemen kuzey yanında yer alan kayalık tepedir. Üzerinde bakla zıraatı yapıldığı için çevrede bu isimle anılmaktadır [Erkanal-Özkan 1997: 262]. Bulgurca Çayı'nın doğu kesiminde yer alan bu kayalık tepedeki yazılı tarihöncesi yerleşmelerin köyün altında da devam ettiği gerçekleştirilen küçük sondajlarla saptanmıştır [Erkanal-Özkan 2000:263].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Doğudan batıya doğru tedrici olarak yükselip; batıda aniden düşerek dikçe bir yamaç oluşturan ve yaklaşık 20 m yüksekliğinde 250 m çapında boyut veren doğal tepe; batısından geçen Tahtalı Çayı ve Cumaovası'nın verimli toprakları ile mükemmel bir yurt yeri olma özelliği taşımaktadır. Tepenin üstünde 70 m çapında düz bir alan vardır. Su açısından zengin olan Cumaovası'nın; bu tepenin yakınında eski bir göl yatağı gibi bir çukurluğa sahip olması; yerleşmelerin olduğu dönemlerde belki bir tatlı su gölünün burada olabileceğinin göstergesidir. Ova; kuzeye İzmir'e doğru uzanarak körfez ile güneydoğuda Torbalı'ya doğru uzanarak Küçük Menderes Vadisi ile birleşmektedir. Tahtalı Çayı ise güneybatıdaki tepelerin arasından geçip Gümüldür Koyu'na dökülmektedir. Kayalığın; MÖ 4 ve 3. bin yıllarında körfezler ve koylarla çevrili bir alanda; deniz ticaret yolu üzerinde yer aldığı rahatlıkla iddia edilebilir. Zengin buluntularının varlığı bu ticarete bağlanabilir. Kayalık tepe üstündeki büyük tahribat 1. Dünya Savaşı sırasında askerler tarafından gerçekleştirilmiş; tepenin batı kesiminde büyük bir top çukuru açılmıştır. Daha sonra bu çukurun köylüler tarafından; yakındaki Klasik Dönem yerleşmesinden taşınan toprakla doldurulması kazıda başta tabaka karışıklıklara yol açmıştır [Erkanal-Özkanlı 1997:263]. Bulgurca Köyü evlerinin temellerinin; alttaki yerleşim kalıntılarını kısmen bozduğu da son araştırmalarla anlaşılmıştır.
Tahribat Açıklama: Höyükte arkeolojik kazı çalışmaları yürütülmesine rağmen; yerleşme kaçak kazılarla tahrip edilmektedir. 1998 yılında yapımına başlanan Tahtalı Barajı'nın suları altında kalması beklenmektedir [TAYEx 14.9.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye