©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Burhan Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Burhan Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
500 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Hilvan
Köy:
Burhan

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 29/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Atatürk Barajı yapılmadan önce Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında; Hilvan İlçesi'nin kuşuçumu 15.5 km kuzeybatısında yer alan bir höyüktü. Üzerinde; höyük gibi günümüzde baraj suları altında kalan Burhan Köyü bulunmaktaydı. Burhan Köyü'nün eski adının Beddun olduğu eski haritalardan okunmaktadır [Behm-Blancke 1984:134; şek.28 a-b].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Atatürk Barajı yapılmadan önce hemen yanından akan Fırat Nehri'nin doğu yakasında bulunmaktaydı. Yaklaşık olarak 8 m yüksekliğinde; 120 m çapında orta boyutlu tepelerden biriydi. Üzerinde yer alan yerleşme yerinden dolayı Fırat'ın karşı kıyısından farkedilemeyecek bir konumdaydı.
Tahribat Açıklama: Yerleşme günümüzde baraj gölü altında kalmış durumdadır [TAYEx 29.8.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye