©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Demircitepe / Demirköy


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Demircitepe / Demirköy

Türü:
Höyük
Rakım:
520 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Silvan
Köy:
Demirkuyu

Tahribat :
Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 16/9/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Diyarbakır il merkezinin kuzeydoğusunda; Demirkuyu (Demirköy/Demirciler) Köyü'nde; Demircitepe adlı yükseltinin doğu kesimindedir. Höyüğün adı aynı yayında Demircitepe hem de Demirci Höyüğü olarak verilmektedir. Yakar; burasını Demirci Tepe olarak tanımlamaktadır. Höyüğün adı son yayınında Demirköy Höyüğü olarak geçmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Dicle Nehri'nin kollarından biri olan Batman Çayı'nın batı yakasında; bu çayın Dicle'ye kavuştuğu yerin yaklaşık 20 km kuzey-kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yayvan olan höyük üzerinde; çayın zaman zaman getirdiği büyük seller tarafından; 300 m uzunluğunda ve 7 m derinliğinde bir kesit oluşmuştur. Pamuk ekilen doğal görünümlü bir sırt üzerine kurulu olan yerleşmenin yüzeyinde yürütülen tarım faaliyetleri yüzünden höyüğün genişliği saptanamamıştır.
Tahribat Açıklama: Demircitepe / Demirköy yerleşmesi tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmaktadır. Yerleşmenin olduğu alan pamuk tarlasıdır [TAYEx 16.9.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye