©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Fikirtepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik


Haritalar Fikirtepe

Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
26 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Kadıköy
Köy:
Merkez

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidilmedi - 24/11/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
19/6/1981
Tescil No:
12853
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
GEEAYK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul İli'nin Asya yakasında; Kadıköy'ün birkaç km doğusunda; günümüzde İstanbul'un bir semti olan Fikirtepe Tepesi'nin güney kenarında bulunan bu yerleşme yeri; günümüzde modern yerleşme tarafından tamamen tahrip edilmiştir. Eski yerleşme yerinin olduğu yeri bulmak bile olanaksızdır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Marmara Denizi'ne Kalamış Koyu'ndan dökülen Kurbağalıdere'nin güneydoğu yakasında; yaklaşık olarak denizden 26 m yükseklikte olan yayvan bir tepenin güney-güneydoğu kesiminde; Kurbağalıdere'ye doğru uzanan hafif eğimli bir sırtın üzerinde bulunmaktadır. Kalamış koyundan 1.300 m; Kadıköy koyundan yaklaşık 2.000 m uzakta olan yerleşme yerinin yakınında su kaynağı vardır. Denizden görülemeyecek bir konumda olan yerleşme yeri; Kurbağalıdere vasıtasıyla Kalamış koyuyla; dolayısıyla Marmara Denizi ile yakın ilişkilidir. Kuzey ve batısı derenin getirdiği verimli alüvyon dolgunun oluşturduğu topraklarla kaplıdır. Çevresinin yerleşmenin olduğu sırada günümüzden çok farklı olarak orman ile kaplı olduğu; sürekli av kaynağı olan bir ortamın var olduğu sanılmaktadır. Kısaca hem balıkçılık; hem küçük ölçüde tarım; hem de av açısından çok verimli koşullar taşıyan bir yerdedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Höyük daha sonra TKTVKYK kararı ile 15.5.1987 tarih ve 3197 no. ile tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye