©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Girikihaciyan


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik

14C
Haritalar Girikihaciyan

Türü:
Höyük
Rakım:
750 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Ergani
Köy:
Ekinciler

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 7/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Diyarbakır İli sınırları içinde; Ergani İlçesi'nin 20 km kadar güneydoğusundadır; eski adıyla Ekinciyan; yeni adıyla Ekinciler Köyü'nün (Aşağı Ekinciyan) 1 km kadar doğusunda; Ergani-Diyarbakır yolunun kuzeydoğusundadır. Aynı zamanda; höyüğün güneybatısından; Ergani-Diyarbakır tren yolu geçmektedir. Gerikihaciyan ya da Girikhaciyan adlarıyla da anılır. Kodu R 56-25.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 175 m çapında (en geniş haliyle 250 m) ve 3 m yükseklikteki tepe; Ergani'den Diyarbakır'a uzanan ve güneyde Kuzey Suriye vadisine doğru açılan; Boğazçay'ın suladığı geniş Diyarbakır ovasının kuzeydoğusundadır. Günümüzde tarla olarak kullanılan höyüğün çevresinde küçük su kaynakları bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda; üzerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alçak tepeler yer alır; batısı ise çalılıklarla kaplıdır; ağaç örtüsüne rastlanmaz [Watson-Le Blanc 1990:5].
Tahribat Açıklama: Höyük tarım amaçlı olarak kullanılmaktadır ve üzeri tamamen ekili durumdadır [TAYEx 7.9.2001].
Tescil Bilgisi: Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından tescili onaylanmış; fakat tarih ve numara bilgileri gönderilmemiştir. ASAL'da yoktur. (28.11.2005)


Liste'ye