©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Hanay Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Hanay Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
92 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Merkez
Köy:

Tahribat :
Diğer - Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 22/6/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
26/5/1995
Tescil No:
2414
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Edirne KTVKK
Tescil Kadastro:
İ 16-b-6-c; 79
     


Yeri: Çanakkale il merkezinin güneydoğusunda; Ezine'nin yaklaşık 20 km kuzeyinde; Çanakkale-Ezine karayolunun doğu yakasında; Kara Menderes'in bir kolu olan Kemerdere'nin kuzeyinde yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Hanay Tepe Kemerdere Vadisi'nin Menderes Ovası'na açıldığı yerde; bir sırtın ucundadır. Tarihöncesi buluntular Antik Thymbra kenti olduğu sanılan yerleşmenin güney yamacındadır. Güney-güneybatısından Kemer Deresi akmaktadır. Dereyle höyük arasından Alexandria Troas'a ve Geyikli'ye giden karayolu geçmektedir. Üzerinde bulunduğu sırtın kuzeydoğu kesiminde ise TİGEM (Tarım İşleri Genel Müdürlüğü) tesisleri bulunmaktadır. Günümüzde tahribatın kısmen de olsa devam ettiği gözlenmektedir.
Tahribat Açıklama: 20 yıl kadar önce TİGEM tarfından toprak çekildiği için höyüğün şekli tamamen bozulmuş durumdadır [TAYEx 22.6.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye