©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kömürcü / Kaletepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik

14C
Haritalar Kömürcü / Kaletepe

Türü:
İşlik
Rakım:
1560 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çiftlik
Köy:
Kömürcü


TAYEx:
Gidilmedi - 6/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
30/3/2001
Tescil No:
1462
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Nevşehir KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Niğde İli; Çiftlik İlçesi; Kömürcü Köyü'nün kuzeyinde; köyün yaslandığı Kaletepe adıyla bilinen kayalık bir tepede yer alır. Kaletepe Miyosenden beri aktif olan İç Anadolu volkanik bölgesinde bulunmaktadır. Kuaterner sırasında da süren bu volkanik faaliyet Hasan Dağı ve Erciyes dağı gibi katmanlı volkanları ve Acıgöl ve Göllü Dağ gibi büyük riyolit kompleksleri oluşturmuştur. Kaletepe paleolitiği Kömürcü mevsimlik bir dere yatağının güneydoğusunda bulunmaktadır [Balkan-Atlı et al. 2007:126].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kömürcü Köyü'nün çevresinde; obsidien kaynakları yakınında bulunan çok sayıda obsidien alet ve artık parçası; çevredeki atölyelerden sürüklenmiş ve dağılmış malzemelerdir. Bunlardan bozulmamış şekilde; in situ olarak ele geçen ve atölye olarak tanımlanabilen bir tanesi de Kaletepe'dir. Büyük bir obsidien işleme atölyesi olan Kaletepe; Kömürcü Köyü'ne hakim bir konumda; Göllü Dağ'ın doğu yamacında; yaklaşık 150x150 m'lik bir alanı kaplar. Günümüzde tarım alanı olarak kullanılan arazinin iki yanı kuzeydoğu ve güneybatı yönünde akan iki ana dereyle sınırlanmıştır [Cauvin-Balkan-Atlı 1996:252-253]. P olarak adlandırılan kazı alanı bu iki derenin arasında; M kazı alanı doğudaki ikinci derenin yukarısında; paleolitik kazı alanı ise atölyenin ortasından geçen üçüncü bir derenin üzerinde yeralmaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Obsidyen Taş Atölyeleri adıyla tescil edilmiştir (ASAL).


Liste'ye