©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Pınarbaşı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇ

14C
Haritalar Pınarbaşı

Türü:
Kaya Sığınağı ve Düz Yerleşme
Rakım:
1085 m
Çap:
85 m - Yön: KD-GB

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Ortaoba

Tahribat :
Kaçak Kazı

TAYEx:
Gidildi - 17/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
23/3/1994
Tescil No:
1917
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Karaman il merkezinin kuzey-kuzeybatısında; ilin kuşuçumu 39 km uzağında; Süleymanhacı Köyü'nün 5-5.5 km kuzeybatısında; Ortaoba Köyü'nün yaklaşık 7 km kuzey-kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Karaman kentinin kuzeyinde; 2.271 rakımlı volkanik kökenli Karadağ kütlesinin kuzeybatıya doğru bir çıkıntısı olan kalker oluşumlu Bozdağ'ın kuzeybatı ucunda PIınarbaşı Mevkii'ndedir. Günümüzde kısmen kurutulmuş olan Eski Hotamış Gölü'nün kıyı çizgisinde olan bu burunun hemen altında yüzey bulguları açısından çok zengin olan bir düz yerleşme/kamp yeri; kalker kayalığın alt yamacında da birkaç tane kaya sığınağı bulunmaktadır. Göle ve bataklığa yakın oluşu; hemen yanında bir pınarın ve küçük göletin bulunuşu; çevrenin av hayvanı açısından çok zengin oluşu; gene çevrede yabani tahılların kendiliğinden bitmesi insanların burayı yerleşme yeri olarak seçmelerinde büyük rol oynamıştır.
Tahribat Açıklama: Yerleşim alanı kaçak kazılar nedeniyle kısmen tahrip olmuştur [TAYEx 17.8.2002].
Tescil Bilgisi: Pınarbaşı Yaylası Örenyeri 10.4.1996/2522. (ASAL)


Liste'ye