©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Sos Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


14C
Haritalar Sos Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
1760 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Erzurum
İlçe:
Pasinler
Köy:
Yiğittaşı

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 28/6/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
14/5/1987
Tescil No:
3173
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
TKTVYK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Erzurum il merkezinin 24 km kuzeydoğusunda; Pasinler İlçesi'nin 13 km batısındadır. İlçeyi kente bağlayan ana yolun hemen kuzeyinde (500 m) Sos Köyü'nün olduğu yerdedir. Bu asfalt yoldan köye stabilize bir yolla çok kolay ulaşılmaktadır. Köyün yeni adı Yiğittaşı'dır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; günümüz Yiğittaşı (Sosköy) Köyü'nün altında; Aras Nehri'nin suladığı Pasinler Ovası'nda bulunmaktadır. Bu nehrin kollarından biri olan Çökender adlı dere höyüğün hemen kuzeyinden geçmektedir [Sagona et al. 1995:şek.3]. Yerleşmenin merkezindeki oval biçimli höyük yaklaşık 1.2 hektar büyüklüğündedir. Çevresindeki terasları ile birlikte 150x270 m boyutlarına ulaşmaktadır. Altındaki doğal yükselti ile beraber ova tabanından yaklaşık 20 m yüksekliktedir. Yerleşimin kesin büyüklüğünün ancak sondajlarla saptanabileceğine dikkat çekilmektedir. Merkez tepenin kuzey kesimi dışındaki çevresi köy evleri ile kaplıdır. Kuzey kesimindeki yamacın; yumuşak bir eğimle dereye kadar ulaşmasına karşıt diğer yamaçları toprak çekilmesi ve erozyonla tahrip olmuştur. Batısında 8 m yüksekliğinde kesit vardır.
Tahribat Açıklama: Yerleşmenin eteklerinden yamaçlarına kadar yoğun yapılaşma dikkat çekmektedir [TAYEx 28.6.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye