©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Zeytinlibahçe Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇHaritalar Zeytinlibahçe Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
490 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Mezraa

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 14/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin batısında; Birecik'in yaklaşık 3 km güneyinde; Mezraa Köyü'nün 1.4 km kuzeyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; 31 m yüksekliğinde oval biçimli bir tepedir [Deveci-Mergen 1999b:şek.2]. Kuzey-güney yönünde 190 m; doğu-batı yönünde 140 m boyutlarındadır. 2.6 hektarlık bir yerleşim sahasına sahip olan yerleşme deniz seviyesinden yaklaşık 340 m yüksekliktedir. Tarım arazilerinin içinde yükselen höyüğün doğusundan Fırat'a paralel uzanan bir yol geçmektedir. Yerleşmenin etekleri tarım yapmak amacıyla kesilmiştir.
Tahribat Açıklama: Höyük kısmen tarım alanı olarak kullanılmaktadır; üzerinde fıstık; zeytin ve meyve ağaçları vardır [TAYEx 14.8.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye